Årsmøteinnkalling RIF Trøndelag

24.02.2015

RIF Trøndelag innkaller til årsmøte på Britannia Hotel tirsdag 10. mars kl 1630. Innkalling og agenda ligger vedlagt.

Innkalling til årsmøte