RIF tilbyr ÅpenBIM-kurs med sertifisering

27.06.2014

52 deltakere er allerede kurset i ÅpenBIM i regi av RIF etter et første basiskurs. Kurset er bygget på læreplanen til buildingSMART Norge og er det første i en rekke basiskurs som vil bli holdt i RIFs regi utover høsten.

- RIF ser det som en fordel at buildingSMART har utarbeidet en læreplan og sertifiseringsordning innen åpen BIM, sier Christian Nørgaard Madsen, styreleder i RIF. Han er sikker på at sertifiseringsordningen vil gjøre det enklere å implementere en felles forståelse for BIM som prosess, samt definisjon av tilhørende roller, ansvar og begreper i byggebransjen.

- Når bransjens aktører sitter med en felles forståelse vil tid brukt på å enes om dette i hvert enkelt prosjekt nærmest forsvinne og vi kan konsentrere oss om å samhandle for å levere gode og kostnadseffektive prosjekter, fortsetter han.

- Og med en sertifiseringsordning på plass, forventer vi at sertifisering i åpenBIM vil komme som et krav fra våre kunder i fremtidige prosjekter, avslutter Madsen.

- For RIF var det viktig å ha et eierskap til kursene som leder frem til sertifisering, sier Odd Tillerli (bildet), leder av RIF sin ekspertgruppe for BIM. Han forteller at dette er grunnen til at medlemsbedriftene i ekspertgruppen ønsket å gå sammen om å utvikle et basiskurs som kunne tilbys ikke bare til RIF sine medlemsbedrifter, men alle aktørene i bransjen. En arbeidsgruppe bestående av Armas Aavatsmark (AsplanViak), Helle Juul Bak (COWI), Lars Vegsund (Norconsult), Arne Mjåtvedt (Sweco) har jobbet intensivt over en periode for å få på plass et kurs som tilfredsstiller lærerplanen fra buildingSMART, og for å få arrangert kurset som ble holdt den 24. juni. Elisabeth Heier (Multiconsult) har representert ekspertgruppen som prosjekteier.

Med hele 52 deltagere med varierende kunnskap om åpenBIM var det duket for en hektisk kursdag i Multiconsult sine lokaler på Skøyen. Armas Aavatsmark og Lars Vegsund ledet deltagerne gjennom de fem kapitlene i læreplanen, viste til kjente BIM-prosjekter, forklarte begreper og åpnet for diskusjoner rundt enkelte av temaene. Lunsj og pauser mellom kursøktene gikk med til diskusjoner rundt temaene på agendaen og erfaringer og meninger ble delt mellom kursdeltagerne.

- Alt i alt var det en vellykket dag, sier Odd Tillerli. - Nå gjenstår det å gå igjennom tilbakemeldinger fra kursdeltagerne og foreta eventuelt justeringer før vi ruller ut kursene til høsten, legger han til.

Tillerli forsikrer at basiskurset er ikke vinklet spesielt mot rådgivere, og at det er derfor egnet for alle uavhengig hvilke deler av byggebransjen de representerer.

Kurset går over en dag og avsluttes med en on-line eksamen over buildingSMART sin sertifiseringsportal.

Kurskalender vil bli satt opp på RIF sine hjemmesider så snart datoene er fastlagt.