RIF med kurs i åpenBIM

11.12.2014

RIF ser at byggherrer vektlegger BIM-kompetanse som en viktig del av tildelingskriteriene, og det er ventet at BIM-sertifisering vil bli et byggherrekrav i nær fremtid. På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et basiskurs som går over en dag.

Senere vil det også komme spesialiserte kurs rettet mot bl.a. byggherrer, entreprenører og rådgivere.

- buildingSMART Norge er svært positive til at RIF lager kurs for hele næringen som bygger på læreplanene som vi har laget sammen med næringen. Kursene kan dermed kalle seg buildingSMART-kurs og vi står inne for at deltakerne vil lære seg de mest grunnleggende ferdigheter for samarbeid i et BIM-prosjekt. Samtidig sikrer kursene at deltakerne kan ta vår sertifisering i BIM på åpne formater hvor krav til kompetanse samsvarer med kursene. buildingSMART Norge tar ansvar for å sikre kvalitet i kurs og sertifisering av kompetanse når vi skal løfte hele næringen over i en digital verden. Vi er glade for å kunne jobbe sammen med RIF og at de bruker vårt system og tilbyr kurs, sier daglig leder Steen Sunesen i buildingSMARTnorge.

Basiskurset er generelt, det er ikke knyttet til bestemte roller og danner grunnlaget for påfølgende opplæring. Det er lagt vekt på å gi en breddekompetanse i en rekke ulike tema og å gi en grunnleggende forståelse for hvordan åpenBIM endrer forutsetningene for samhandling i prosjekter. Læreplanene tar ikke for seg opplæring og bruk av konkrete verktøy, men fokuserer på å gi en felles forståelse på tvers av fag og roller.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne være i stand til å fullføre en nettbasert eksamen (Multiple Choice) på buildingSMART sin kursportal. Det er lagt opp til at sertifiseringen gjennomføres i kurslokalet på kursdagen.

Mer info og påmelding: http://rif.no/arrangementer/2015/basiskurs-for-aapen-bim-sertifisering/