Nytt EVU-kurs i prosjekteringsledelse

03.07.2014

RIF er med når NTNU setter opp nytt kurs i prosjekteringsledelse. Kurset går over tre samlinger. Prosjekteringslederrollen blir ifølge byggenæringen selv viktigere fremover på grunn av økt kompleksitet i byggeprosesser.

Hvilken kunnskap, kompetanse og ferdigheter du må ha for å kunne utøve denne rollen, vil bli drøftet gjennom 2 samlinger (3 dager) i Trondheim og Oslo med oppstart høst 2014, samt en avsluttende dag med presentasjon av prosjektoppgave.

Tema innen planlegging og ledelse av oppgaver, ledelse av mennesker, gjennomføringsmodeller og muliggjørende teknologier er stikkord. I tillegg vil det bli lagt vekt på en tett læringssløyfe mellom deltaker, bedriften du jobber for og via øvelser og case.

Kursets mål er å bidra til at kursdeltakere utøver prosjekteringsledelse på en slik måte at prosjektene leveres med riktig resultat for aktører og kunde.

Følgende datoer er satt for kurset

Samling 1: 21.-23.oktober 2014 (uke 43) i Trondheim

Samling 2: 13.-15. januar 2015 (uke 3) i Oslo, Arkitektbedriftene er vertskap sammen med NAL og RIF

Samling 3: 10. februar (uke 7) i Trondheim

PRIS for kurset

Medlemmer av AiN, NAL og RIF er 21 000, og 23 500 for ikke-medlemmer.

Se full omtale av kurset her.

Lenke til kursets nettside/påmelding

http://videre.ntnu.no/link/nv13616

Kurset på Byggenæringens side

http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/byggenaeringens_prosjektskole/