Nominer kandidater til Årets beste master innen vann og miljø!

16.05.2013

beste masteroppgave VA 2012.JPGRIF inviterer UMB og NTNU til å nominere inntil tre masteroppgaver innen 1. september 2013. Oppgaven må være levert inn 2. halvår 2012 eller 1. halvår 2013.

RIF deler årlig ut pris for beste masteroppgave innen vann- og miljøteknikk, prisen vil i år bli delt ut på VA-jus konferansen 27. november 2013 på Gardemoen. Prisen deles ut til studenten, men veileder vil bli orientert før prisen deles ut.

Statutter for prisen ”Beste Masteroppgave Vann og Miljø”:

1. Prisen for ”Beste Masteroppgave innen Vann og Miljø” er innstiftet av RIFs Fagutvalg for Vann og Miljø og er en anerkjennelse for spesielt god Masteroppgave innen temaet Vann og Miljø
Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert Masteroppgave ved NTNU eller UMB
Det legges spesielt vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen
2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og RIFs logo
3. Invitasjon til å fremme kandidater til prisen sendes til Instituttlederne ved UMB og NTNU og kunngjøres dessuten på RIFs hjemmesider. De ulike instituttene kan fremme inntil 3 kandidater hver. Kandidatene må ha oppnådd karakter A eller B. Frist for å fremme kandidater, mottaker av forslagene samt utdelingssted vil fremkomme av invitasjonen
Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:
• Navn på kandidat
• Begrunnelse for kandidaturet
• Selve masteroppgaven
4. RIFs Fagutvalg avgjør hvem som skal få prisen basert på innstilling fra Instituttene og en selvstendig vurdering basert på utvelgelseskriteriene
5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIFs Fagutvalg
Vedtatt av RIFs fagutvalg for Vann- og miljøteknikk, 11. november 2010
Sist revidert av RIFs fagutvalg for Vann- og miljøteknikk, 8. desember 2011

Kontakt

Willy-André Gjesdal
willy-andre.gjesdal@norconsult.com