Høring samarbeidsformer

25.04.2013

snakkebobler nett.jpgSektorstyret for bygg, anlegg og eiendom sender rapport om samarbeidsformer på høring.

Komitérapporten om nye samarbeidsformer ble presentert for Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom i et møte 4. april 2013. På bakgrunn av dette ønsket sektorstyret å sende rapporten på høring til enhver som er interessert i rapporten. Etter høringen vil de innkomne høringsuttalelsene bli behandlet av sektorstyret sammen med rapporten i et møte i sektorstyret høsten 2013.

Høringsfristen er fredag 21. juni 2013. Høringsuttalelser kan sendes på e-post til jbi@standard.no eller via vanlig post til Standard Norge, postboks 242, 1326 Lysaker.

Høringsdokumentene er tilgjengelige på http://www.standard.no/no/Standardisering/Standarder-pa-horing/