Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen dekker skade og sykdom i henhold til Lov om Yrkesskade av 1989 og Forskrift om standardisert erstatning.

Dekningen er dermed lik i alle forsikringsselskaper. Forskriftene kan fåes ved henvendelse til RIF Forsikringsservice AS.

Eksempel på dekninger

(G=Grunnbeløpet i Folketrygden, pr. 1.5.2017 kr 93.634)

Person 46 år, lønn 7 G:

  • invaliditet 4,5 G
  • ervervsuførhet 22-30 G
  • død 15 G
  • barnetillegg 6,5 G

Forsikringssummene nedtrappes fra fylte 46 år.

Vi gjør oppmerksom på at premien inkluderer både yrkesskade, yrkessykdom og refusjonsdelen til Folketrygden.

Frivilling yrkesskadedekning til av fra arbeid

Frivillig utvidelse av yrkesskadeforsikring til og fra arbeidssted er inkludert i vår yrkesskadeforsikring.

Frivillig yrkesinvaliditet 0-15 %

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gjelder for invaliditet fra 15-100 % invaliditet. Det kan tegnes en frivillig yrkesinvaliditet 0-14%.

Last ned:

Vilkår yrkesskadeforsikring.