Styreansvarsforsikring

Aksjelovene fastsetter krav til styremedlemmer og administrerende direktør/daglig leder. Disse kravene vil ikke bare gjelde for aksjeselskaper, men vil også være retningsgivende for selskaper som ikke er organisert som aksjeselskaper.

Styremedlemmer og administrerende direktør kan bli pålagt et personlig erstatningsansvar der det foreligger brudd på bestemmelser i aksjeloven.

Styreansvarsforsikringen skal redusere den personlige økonomiske risikoen som det medfører å være styremedlem eller administrerende direktør/ daglig leder. Forsikringen dekker både det økonomiske tapet og saksomkostninger. Vi har i samarbeid med forsikringsgiver Tryg laget et tilbud til RIF firmaene som er svært konkurransedyktig.

Det er ingen egenandel. Skal datterselskap medforsikres er premietillegget 15%.
Forsikringen dekker da alle styremedlemmer og daglig leder/administrerende direktør.

For å kunne gi dere et tilbud har vi behov for følgende informasjon: ønsket forsikringsbeløp, antall ansatte, organisasjonsnummer og en bekreftelse på at dere ikke har styreansvarskrav rettet mot dere.

Ta kontakt for å motta søknadsskjema.

Clas Svanteson
Tlf: 22 85 35 76
Mobil: 913 77 330
E-post: clas.svanteson@rif.no

Anja Salut
Tlf: 22 82 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no

LAST NED:

Vilkår styreansvarsforsikring