Pensjonsløsninger

RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand til svært gunstige betingelser. RIF har inngått et samarbeid med Storebrand som gir medlemsbedriftene muligheter til å velge i et bredt og fleksibelt produktspekter, samtidig som pensjonskostnadene blir redusert.

Vi har forhandlet frem en meget god avtale med Storebrand som vi trygt kan anbefale våre medlemsbedrifter å gå inn på. I prosessen med å få til en samarbeidsavtale har vi opplevd Storebrand som et selskap med høy kompetanse. Selskapet har opptrådt ryddig og etterrettelig.

Utgangspunktet for at vi gikk ut i markedet var fordi vi mente det måtte være mulig å få til en billigere og bedre pensjonsordning sammen, enn våre deltakerbedrifter kunne oppnå hver for seg. For RIF har det vært viktig å få redusert kostnadene, samtidig med at tilbudet ikke skal bli dårligere. På dette punktet har Storebrand kunnet strekke seg litt lenger enn de andre selskapene. Dessuten ser vi det som viktig at vår pensjonsleverandør er et veletablert selskap og har et godt navn og rykte i markedet. Vi har gode erfaringer med Storebrand fra tidligere, og ut fra de sonderingene vi har gjort i markedet dette året er vi ikke i tvil om at dette er en god avtale for medlemsbedriftene i RIF.

125 av medlemsbedriftene (70 prosent av de ansatte) i RIF-firmaene har allerede et kundeforhold i Storebrand. Disse bedriftene nyter godt av denne avtalen.

Ta direkte kontakt med Storebrand og referer til RIF-medlemskapet ditt.

Kontaktpersoner i RIF Forsikringsservice:

Clas Svanteson
Tlf: 22 85 35 76
Mobil: 913 77 330
E-post: clas.svanteson@rif.no

Anja Salut
Tlf: 22 82 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no