Pakkeløsninger

Vi har satt sammen forslag til «pakkeløsninger» med hensiktsmessige kombinasjoner av forsikringer. Summene for gruppeliv og ulykke er valgfrie, og kan om ønskelig settes både høyere og lavere.

Eksempel 1:

Gruppeliv 30 G (kr 2.809.020) ved død
Personalkasko: medisinsk invaliditet 5G og erverv 22-30G for yrkessykdom, yrkesulykke, fritidsulykke, fritidssykdom.  
Reiseforsikring 

Eksempel 2:

Gruppeliv 20 G (kr 1.872.680) ved død inkl. uførekapital. Uførekapital nedtrappes etter skala i vilkår.
Ulykkesforsikring 10 G (kr 936.340) ved død og 10 G (kr 936.340) ved 100% invaliditet
Yrkesskadeforsikring forsikringssummer i henhold til forskrifter.

Kontaktpersoner:

Clas Svanteson
Tlf: 22 85 35 76
Mobil: 913 77 330
E-post: clas.svanteson@rif.no

Anja Salut
Tlf: 22 82 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no