Kontorforsikring

Vi tilbyr ulike næringslivs-, kontor-, EDB- og bygningsforsikringer avhengig av det behov dere som RIF-firmaer har. Vi har i denne sammenheng avtale med Tryg Forsikring. 

Kontaktpersoner:

Clas Svanteson
Tlf: 22 85 35 76
Mobil: 913 77 330
E-post: clas.svanteson@rif.no

Anja Salut
Tlf: 22 82 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no

Last ned:

Vilkår kontorforsikring
Kortversjon kontorforsikring
Vilkår tingdekning