Vann- og miljøteknikk

blad og vann.jpg


OM EKSPERTGRUPPE VANN- OG MILJØTEKNIKK

RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innenfor vannbransjen. Ekspertgruppen skal være en katalysator og informant mellom rådgiver og markedet med fokus på:

  • Å bidra til at rådgivere får fornyet kunnskap innenfor faget, bl.a ved å arrangere kurs, utarbeide veiledere.
  • Mulighet til å påvirke rammebetingelsene for vannbransjen gjennom å delta som høringsinstans. Det tas initiativ overfor aktører i vannbransjen ved behov. Det avholdes årlige møter med de viktigste aktørene.
  • Å bidra til økt fagstolthet slik at faget blir ettertraktet, ved omdømmebygging og synliggjøring av næringens verdiskaping og verdiforvaltning. Dette gjøres ved å utarbeide artikler med aktuelle VA-saker. I tillegg deles det nå årlig ut 3 priser: Vannprisen (deles ut i samarbeid med Vannforeningen), pris for beste masteroppgave samt pris for beste bacheloroppgave. Ekspertgruppen støtter også RIF i forbindelse med medieuttalelser.
  • Å bidra til rekruttering til faget ovenfor universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer. 

RIFs ekspertgruppe Vann- og Miljøteknikk er også tungt involvert i Norsk Vann Ambassadørprogram. Les mer om dette spennende programmet her.

Ekspertgruppens sammensetning

Jonny Ødegård Norconsult Jonny.Odegard@norconsult.com
Dordi Skjevling Cowi DOSK@cowi.no
Svein Erik Bakken Sweco Svein.Erik.Bakken@sweco.no
Sigmund Tøien Multiconsult sigmund.toeien@multiconsult.no
Ragnhild Nordmelan, leder Rambøll ragnhild.nordmelan@ramboll.no
Kristian Ohr Asplan Viak kristian.ohr@asplanviak.no

     

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no