Tekniske installasjoner

Om ekspertgruppe tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner står for en stadig større andel av entreprisekostnadene i et byggeprosjekt. Faget er i vekst, også grunnet den store satsningen innenfor energi, miljø og infrastruktur. Innenfor hovedfagene VVS og elektro, samt i grensesnittet mellom fagene, gjør ekspertgruppen sitt arbeid. Viktige elementer i arbeidet er profilering og rammebetingelser, svar på høringer for nye lover og forskrifter, samt utvikling av fagområdet mer generelt. Vi har nå startet arbeidet med en ny RIF-veileder og ytelsesbeskrivelse for totalentrepriser og samspill, et område vi i ekspertgruppen har satt spesielt på dagsorden. 

Ekspertgruppens sammensetning

Roar Smelhus (leder)   

Multiconsult    

ROS@hjellnesconsult.no

 

Janne Grindheim

Norconsult

Janne.Grindheim@norconsult.com

 

Bjørn Horn

Structor

Bjorn.horn@structor.no

 

Erik Rigstad

Cowi

eri@cowi.no

 

Einar Aaseth

Multiconsult

einar.aaseth@multiconsult.no

 

Alf Strøm

Sweco

alf.strom@sweco.no

452 22 429

Terje Sauar

ECT

jts@ect.no

 

Ingvar Birkeli

Rambøll

ingvar.birkeli@ramboll.no

922 24 363

Rune Kjærland

Multiconsult

rune.kjaerland@multiconsult.no

930 64 051

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no