Aktiviteter for ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene ekspertgruppa for bygge- og anleggsteknikk er i gang med i 2015:

Aktiviteter

 • Forbedring av utvalgets nettsider
 • Representere RIF i komiteer, paneler o.l
 • Beredskap for RIF medieutspill.
 • Fagmøter med aktører i bransjen
 • Kontrakts- og rammevilkår overfor offentlige og private byggherrer
 • Gi innspill til nye lover/forskrifter og standardisering
 • Markedsføre egen virksomhet hos RIF-bedrifter

Utarbeide veiledere og fagnotater (inkludert revisjon av eksisterende)

 • Utarbeide Veileder for Uavhengig kontroll Utførelse (konstruksjonssikkerhet)
 • Utarbeide Veileder for Uavhengig kontroll Geoteknikk PRO
 • Deltakelse i prosjektet om progressiv kollaps
 • Lage nye kriterier for miljøfyrtårn for prosjekterende
 • Erfaringsdatabase BA-Avfall
 • Handlingsplan BA avfall
 • Grønn RIB/RI
 • Ytelsesbeskrivelse RIM
 • Ytelsesbeskrivelse RIB
 • Ytelsesbeskrivelse RIG
 • Revidere Veileder for dynamikk
 • Revidere Notat om RIB/RIBr-grensesnitt
 • Revidere Notat om klima i endring

Kurs - se også Arrangementer

 • Kurs i jordskjelv
 • Kurs i miljøkartlegging
 • Seminar uavhengig kontroll
 • Seminar om MOP
 • Styrkeberegning av betongkonstruksjoner (sammen med betongforeningen)