Bygge- og anleggsteknikk

interior.jpg
ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Formålet med utvalget er å være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer.

Dette gjøres ved å:
• Utarbeide veiledere for aktuelle faglige temaer
• Gi uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger
• Støtte RIFs talspersoner i forbindelse med uttalelser til mediene
• Støtte RIF i uttalelser vedrørende standarder, lover, forskrifter o.l.
• Arrangere kurs og seminarer om aktuelle tema
• Ta formålstjenelige initiativ overfor andre aktører i byggebransjen
• Kommunisere og diskutere med RIF-medlemmer på nettet og Facebook

Se en oversikt over ekspertgruppas aktiviteter her.

Er du interessert i å øke og oppdatere din egen kompetanse? RIF arrangerer en rekke kurs, noen av dem passer helt sikkert for deg. Se Arrangementer for full oversikt.

IMG_6760 cropped.jpg

EKSPERTGRUPPENS SAMMENSETNING

Øystein Løset

Olav Olsen (RIB)

Oslo

oel@OlavOlsen.no

Erling Solheim

Norconsult (RIB)

Bodø

erling.johan.solheim@norconsult.com

Morten Andre Helland (leder)

Structor (RIB)

Oslo

morten.helland@structor.no

Bjørn Uppstad

Procon (RIB)

Stavanger

bu@procon-stavanger.no

Hilde Sunde Tveit

Multiconsult (RIG)

Bergen

hilde.sunde.tveit@multiconsult.no

Ernst Pytten

Rambøll (RIG)

Kristiansand

ernst.pytten@ramboll.no

Robert de Bruin

Argeo (RIG)

Asker

robert.debruin@argeo.no 

Håvard Narjord

Multiconsult (RIG)

Trondheim

han@multiconsult.no

Ingrid Fjeldberg

Sweco (RIG)

Oslo

Ingrid.Fjelberg@sweco.no

Geir-Andre Thorstensen

Rambøll (RIM)

Oslo

Geir-Andre.Thorstensen@ramboll.no

Eirik Wærner

Multiconsult (RIM)

Oslo

EirikRudi.Waerner@multiconsult.no

Mikael af Ekenstam

Sweco (RIM)

Narvik

mikael.af.ekenstam@sweco.no

Christopher Garmann

Norconsult (RIM)

Sandvika

Christopher.Garmann@norconsult.com

Thomas Alne

COWI

Trondheim

thal@cowi.com

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no