Aktiviteter

Ansvar for planlegging av brannsikkerhet (pdf)

Lastes ned i nettbutikken.

Veileder i brannsikkerhetskonsept (pdf)

Lastes ned i nettbutikken

BRANNKRAV OG RÅDGIVENDE INGENIØR BYGGETEKNIKK - 
Definisjoner og konsekvenser

Lastes ned her eller i nettbutikken. 

Veiledere under arbeid

Kravspesifikasjon for funksjonsbeskrivelse, med utgangspunkt i NS3455 Bygningsfunksjonstabellen. Samarbeid med fagutvalg Tekniske installasjoner.

Faglige nettverk

Norges Brannbefals Landsforbund NBLF  http://www.nblf.no/
Norsk Brannverforening    http://www.norsk-brannvern-forening.no/
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap http://www.dsb.no/
Statens bygningstekniske etat   http://www.be.no/
SINTEF NBL    http://www.sintef.no/content/page3____1563.aspx
Opplysningkontoret for sprinkleranlegg  http://www.sprinkleranlegg.no/
Brannfaglig fellesorganisasjon   http://www.bfobrann.no/
Kollegiet for Brannfaglig Teminologi http://kbt.no/