Brannsikkerhet

brannslukking nett.jpg
ekspertgruppe brannsikkerhet

Brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at brannsikkerheten til enhver tid tilfredsstiller kravene i lover og forskrifter. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges. 

Ekspertgruppens sammensetning

Vegard Ervik Olsen (leder)

Multiconsult

Oslo

vegard.ervik.olsen@multiconsult.no

Marcus Lagerkvist

Rambøll

Oslo

marcus.lagerkvist@ramboll.no

Johannes I. Øverland Almås

Norconsult

Hamar

Johannes.Almas@norconsult.com

Tanja Sletaker

Fokus Rådgivning

Sandvika

tanja@fokusraad.no

John Utstrand

COWI

Trondheim

jut@cowi.com

Isaksen Leif Tore

Sweco

Oslo

leif.isaksen@sweco.no

Christian Fylkesnes

ÅF Engineering

Oslo

christian.fylkesnes@afconsult.com

Andreas Tungvåg

A-Stab

Bergen

andreas@a-stab.no

Felix Schrader

WSP Norge

Oslo

felix.schrader@wsp.com

Sigrid Kartveit

Structor

Oslo

sigrid.kartveit@structor.no

 

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no