Aktiviteter

Ekspertgruppas viktigste aktiviteter i 2017:

 • Representere RIF i buildingSMART Tverrfaglig BrukerForum
 • Representere RIF i buildingSMART fora som kompetanseutvikling og Guiden
 • Representere RIF i EFCA sin Task Force on BIM
 • Representere RIF i andre utvalg og fora
 • Gi innspill til nye lover/forskrifter og standardisering
 • Representere RIF i Standard Norge sin komite SN/K 257 BIM-standardisering
 • Representere RIF i Standard Norge sin supportgruppe WG 2 /TG1 (LOD)
 • Innspill i.f.m krav i offentlige anskaffelser
 • DigiBygg
 • Digitalt Veikart
 • Statens Vegvesen – Nye Veier, digitalisering
 • Bistå andre ekspertgrupper

Kurs:

BIM Basiskurs: Kurset er lagt opp for å gi en breddekompetanse i en rekke ulike tema og å gi en grunnleggende forståelse for hvordan åpen BIM endrer forutsetningene for samhandling i prosjekter. Basiskurset er generelt og danner grunnlaget for påfølgende opplæring. Det ble gjennomført en del kurs i ulike deler av landet i 2015 og høsten 2016.  Det er planlagt 2 kurs i 2017, i mars og i oktober, kursene arrangeres av FBA (NITO/Tekna).

Ved henvendelse til RIF sin BIM ekspertgruppe kan det også arrangeres egne bedriftskurs.

 

BIMkurs_oslo.jpg

50 stykker på åpenBIM-kurs i Oslo i 2015.