BIM

forstørrelsesglass.jpg

EKSPERTGRUPPE BIM

BIM-ekspertgruppe har forankring i rådgiverbransjen og er nedsatt av RIF. Ekspertgruppen representerer dermed et bredt antall bedrifter i denne bransjen. Gruppen skal være en faglig drivkraft og en kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIF sine bedrifter og medlemmer.

Gruppen er medlem av viktige fora for BIM og digitalisering, blant annet buildingSMART sitt Tverrfaglige BrukerForum. Gruppen holder jevnlig BIM-kurs basert på buildingSMART sine læreplaner. Vi oppfordrer RIF sine medlemmer til å ta kontakt, dersom det er behov eller utfordringer dere ønsker at vi skal se på.

EkspertGruppens sammensetning

Odd Tillerli Prosjektutvikling Midt-Norge Trondheim odd.tillerli@prosjektutvikling.no 450 07 300
Torkil Håheim Kind Norconsult Sandvika tki@norconsult.no 454 01 397
Torgeir Steen  Dr. Techn. Olav Olsen Oslo tos@olavolsen.no  
Arve Lønes Multiconsult Oslo

arve.lones@multiconsult.no 

966 27 912
Frederick Roaldsøy Heidahl Rambøll Oslo

Frederick.Heidahl@ramboll.no

 
Stian Østvoll Ingvaldsen Erichsen & Horgen  Oslo soi@erichsen-horgen.no 907 97 827
Torbjørn Tveiten     ViaNova Oslo torbjorn.tveiten@vianova.no       416 22 006
Ingrid Alvsåker (Leder) Cowi Trondheim ial@cowi.no 489 91 094
Magnus Norgren Sweco   Oslo magnus.norgren@sweco.no  917 98 867 
Bjørnar Markussen Aas-Jakobsen Oslo bma@aaj.no 951 38 502

 

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no